FORMY WTRYSKOWE

PROJEKTOWANIE FORM WTRYSKOWYCH 3D

 • Rozdzielenie stempla i matrycy modeli bryłowych i powierzchniowych bez ich naprawy
 • Automatyczne i ręczne tworzenie linii i ściany podziału
 • Dwie metody tworzenia rdzenia i matrycy
 • Na bazie linii podziału i definicji ścian

BIBLIOTEKA NORMALIÓW DO FORM WTRYSKOWYCH

 • Wsparcie dla wielu standardów rynkowych (HASCO, DME)
 • Łatwe wstawianie elementów takich jak śruby, wypychacze, kanały chłodzące
 • Edytowanie wstawionych elementów na każdym etapie

ListaMaterialowa

MODELOWANIE ELEKTROD I LISTA ELEKTROD

 • Przyśpieszenie dla tworzenia wielokrotnych elektrod
 • Automatyczne Tworzenie tabeli elektrod
 • Informacje o początku elektrody
 • Połączenie tabeli elektrod z modelem 3D
 • Automatyczna Lista Materiałowa i Tabela otworów

POBIERZ I ZACZNIJ TESTOWAĆ OPROGRAMOWANIE