Pragniemy poinformować, że wdrożyliśmy i stosujemy System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie: Handel maszynami i narzędziami skrawającymi.